Туристичка организација општине Медвеђа

Туристичка организација општине Медвеђа је основана Одлуком Скупштине општине Медвеђа бр. 06-180 / 07- 01 од 1.јуна 2007. године, а тванично почела са радом 17. јуна исте године.

Бавимо се:

  • израдом програма развоја туризма и одговарајућих планских аката за туристичка места на територији општине.
  • унапређењем општих услова боравка у општини Медвеђа, као и унапређењем туристичке привреде, а све у циљу стварања атрактивног туристичког амбијента.
  • усмеравањем и координацијом активности носилаца туристичке понуде као и подстицајем изградње и развоја туристичке инфраструктуре, спортско-рекреативних и других садржаја.
  • организовањем туристичко-информативне пропагандне делатности на територији општине, а све у циљу презентације и промоције туристичких вредности.
  • валоризацијом, очувањем и заштитом туристичких вредности, тј. природних и антропогених мотива јабланичког краја.

Бавимо се такође организацијом излета, обилазака културно-историјских споменика, објеката и локалитета, обилазака територије у пратњи локалних водича, заказивањем и најавом посета, организацијом културних и спортских манифестација. Организујемо конгресе и научне скупове, семинаре, бавимо се подизањем туристичке културе становништва овог подручја, припремама за препознатљиви бренд са овог подручја, организујемо разне промоције, приредбе, пласирамо производе са етно обележјима овог подручја, дајемо информације и друге непоменуте услуге.

Званично седиште Туристичке организације општине Медвеђа је у Сијаринској Бањи, улица Краља Милана бб, где се налази наш Туристичко информативни центар, а радне просторије и Управа налазе се и у Медвеђи, у улици Ђуре Јакшића 4а.

ПИБ: 105 089 062
Матични број: 17683403
Шифра делатности: 8413
Текући рачун: 840-1124664-87
Јединствени буџетски број:  80185

 

Где се налазимо

Предстојеће манифестације

10
Нов
Медвеђа
Постоји изрека која каже „У здравом телу здрав дух“. Ако желите да докажете да је то истина, ако имате воље и

Пријавите се за билтен

Бројач посета

Данас: 47
Јуче: 45
Ове седмице: 241
Овог месеца: 1,080
0008016
Serbia 79.42% Serbia
United States 9.17% United States
unknown 2.27% unknown

Укупно:

41

Земаља

sitemap